Całotygodniowy program imprez związanych z kulturą chrześcijańską przebiega pod hasłem „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”, zaczerpniętym od słów Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Wydarzenie zainaugurowano 24 września 2016 r. koncertem „Wiara i rodzina”, zespołu 2Tm 2,3. Występował też nasz polonijny zespół dziecięcy „Kleksiki”. Następnego dnia miała miejsce uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Lechowicza - Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Liturgię ubogacał budapesztański polonijny Chór św. Kingi oraz artyści, którzy poprzedniego dnia podczas koncertu. 

Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej tradycyjnie są organizowane przez Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha wraz z Polską Parafię Personalną. Jak co roku, organizatorzy wręczyli nagrody im ks. W. Danka. W tym roku ich laureatami zostali: Polak - Adam Jagiełło, Węgierka - Majoros Lajosné Anna i Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Plakieta zostanie wręczona Generałowi Zgromadzenia podczas zaplanowanych na listopad obchodów 90-lecia poświęcenia polskiego kościoła w Budapeszcie i 25-lecia Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech. 

Po Mszy św. w Domu Polskim została otwarta wystawa „Porta Fidei – Drzwi Płockie” ks. prof. Ryszarda Knapińskiego z Lublina. Są to szczególne podwoje wiary, które w obrazowej katechezie przedstawiają fundamentalne prawdy wiary chrześcijańskiej, zawarte w apostolskim Credo. Powstały w latach 1152-1154 i są zatem starsze od znanych nam Drzwi Gnieźnieńskich. Powstały w czasach chrystianizacji ziem polskich. Jako wspaniałe dzieło sztuki, łączy kunszt odlewników z bogactwem biblijnego przekazu. Stanowią swoisty dokument epoki, w której powstały, utrwalając zarówno średniowieczne rozumienie świata, jak i wizerunki współczesnych im mężów stanu. Przejście przez bramy w starożytności w świątyniach było czynnością rytualną, było to przejście ze świata profanum do sacrum.

Po otwarciu wystawy Polonia zebrana w Domu Polskim pożegnała kończącego na Węgrzech swoją misję dyplomatyczną Ambasadora RP  pana Romana Kowalskiego.

tekst: Małgorzata Soboltynski; fot.: Barbara Pál     


28 września 2016r. 341 3083 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne