dodano: 2017-02-24 12:01:30 edycja: 2018-11-25 12:25:55 autor: 341 odsłon: 192817

"... aby szerzyć wśród wiernych znajomość Mszy Świętej..."

Od drugiej niedzieli zwykłej, to jest 15 stycznia 2017 roku, podczas wieczornej Eucharystii o godz. 18, proboszcz parafii św. św. Piotra i Pawła w Ziębicach, ks. Rafał J. Sorkowicz SChr, zainaugurował cotygodniowy cykl katechez na temat Mszy Świętej zatytułowany „Błogosławione marnowanie”.

Sięgnął w ten sposób do praktycznego realizowania pragnienia kard. Hlonda: „abyśmy słowem i piórem szerzyli wśród wiernych znajomość Mszy Świętej jako centrum chrześcijańskiego życia”. A wypełniając to życzenie „uświadamiamy sobie, że wszelka nasza [chrystusowców] działalność znajduje swoje źródło i szczyt w Najświętszej Ofierze Chrystusa i Kościoła, jak i to, że Msza Święta najpełniej wyraża i pogłębia jedność naszej rodziny zakonnej.” (Ustawy Towarzystwa Chrystusowego, 4)

Spośród przedstawionych już zagadnień warto przytoczyć kilka, dotyczących wyjaśnienia symboliki słów, znaków i gestów, takich, jak: przygotowanie do Mszy św., ucałowanie ołtarza, znak krzyża, pozdrowienie, wspólnota, działanie Ducha św.

Z katechezami można zapoznać się na kanale YT ks. Rafała, a pierwsza z nich dostępna jest TUTAJ.

 


24 lutego 2017r. 25 listopada 2018r. 341 192817