0123 Czytania na każdy dzień

poniedziałek 1 maja 2017

Dzieje Apostolskie 6,8-15.

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.
Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem.
Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.
Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: «Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu».
W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn.
Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: «Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu.
Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał».
A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła.

Księga Psalmów 119(118),23-24.26-27.29-30.

Choć zasiadają możni i przeciw mnie spiskują,  
Twój sługa rozmyśla o Twych ustawach.
Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą,
moimi doradcami Twoje ustawy.
Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał,  
poucz mnie o Twoich ustawach.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań,
abym rozważał Twoje cuda.
Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa,  
obdarz mnie łaską Twego prawa.
Wybrałem drogę prawdy,
postawiłem przed sobą Twe wyroki.  


Ewangelia wg św. Jana 6,22-29.

Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami.
Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły do Tyberiady inne łodzie.
A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa.
Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»
Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości.
Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».
Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?»
Jezus odpowiadając rzekł do nich: «Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał».

Komentarz Piotr Czcigodny

Posłuchajcie, wszystkie ludy; posłuchajcie, wszystkie narody, rozproszone po całej ziemi, nadstawcie ucha, rody i różne pokolenia (por Ap 7,9) – wy wszyscy, którzy czujecie się opuszczeni i pogardzani. Nadstawcie ucha i rozradujcie się: wasz Stworzyciel nie zapomniał o was. Nie chce już, aby jego gniew powstrzymywał jego łaski. Teraz, w swojej dobroci, pragnie zbawić nie tylko niewielką liczbę Żydów, ale i wasze niezliczone tłumy. Posłuchajcie świętego proroka Izajasza...: „Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów” (11,10)...

Jak to potwierdził sam Jezus, jest On tym, którego „Bóg Ojciec naznaczył pieczęcią” aby był znakiem. Ale znakiem czego? Żeby wywyższony na krzyżu, jak wąż miedziany, wzniesiony pośrodku obozu (Lb 21), przyciągną wszystkie spojrzenia, nie tylko ludu żydowskiego, ale i całego wszechświata, a także, przez swoją śmierć krzyżową, serca wszystkich ludzi. W ten sposób nauczyłby wszystkich pokładać w Nim nadzieję. Lecząc ich słabości, przebaczając ich grzechy, otwierając wszystkim bramy Królestwa, tak długo zamknięte, pokazałby wszystkim, że jest „Tym, który miał zostać posłany..., którego oczekiwały narody” (Rdz 49,10 Wlg). On sam dał ten znak dla wszystkich ludów i „zgromadzi wygnańców Izraela; pozbiera rozproszonych z Judy z czterech stron świata” (Iz 11,12).Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xml

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2017 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne