Wszystko dla Boga i Polonii...

Dożynki w rumuńskiej Bukowinie

Po raz dwudziesty w rumuńskiej Bukowinie odbyły się w dniach 14-16 września w Nowym Sołońcu polonijne dożynki. Łączyły one w sobie dziękczynienie za tegoroczne plony ziemi. Składały się na nie międzynarodowe sympozjum oraz liczne imprezy kulturalne. Wśród wielu zagranicznych gości przybyli również przedstawiciele polskich władz na szczeblu centralnym i samorządów.

Proboszcz miejscowej parafii wskazał, że tak, jak Polacy od 180 lat zamieszkują tę krainę, zachowując swój język i kulturę, nie szczędzą czasu, aby podziękować za obfite plony zbóż i owoców.

W tym roku dożynki poprowadził – na zaproszenie Prezesa Związku Polaków w Rumunii – ks. Wiesław Wójcik SChr, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Podczas kazania wygłoszonego w czasie Eucharystii wspominał dwóch wybitnych polskich mężów stanu: papieża Jana Pawła II i Czcigodnego Sługę Bożego kard. Augusta Hlonda. Przypomniał, że należy pamiętać zawsze o Bogu, dzięki któremu takie plony można zbierać. 


341 1115

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone