dodano: 2018-01-26 23:47:22 edycja: 2018-01-29 19:29:22 autor: 341 odsłon: 4942

"Drogą pielgrzymów" o. Ignacego po portugalsku

Sześćdziesiąt lat obecności chrystusowców w Ameryce Południowej stało się okazją, by wydać po portugalsku wspomnienia o. Ignacego Posadzego SChr, Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego, z jego odwiedzin polskich wspólnot w Brazylii w latach 1929 oraz 1930-1931.

Relacja z tej podróży stała się inspiracją do powstania książki zatytułowanej "Drogą pielgrzymów. Wrażenia z objazdu osad polskich w Południowej Ameryce w latach 1929 oraz 1930-1931".

Bez wątpienia Na trilha dos peregrinos jest ważną pozycją, ukazującą życie i zwyczaje polskich emigrantów, którzy przybyli do Ameryki Południowej na przełomie XIX i XX wieku. To kopalnia wiedzy o ówczesnym duszpasterstwie polonijnym na tych ziemiach, o gospodarce, rolnictwie. Dla współczesnego zaś pokolenia potomków Polaków, którzy tam przyjechali, jest znakomitą pozycją do zapoznania się z warunkami życia swoich przodków. 

Więcej informacji na stronie PROWINCJI.


26 stycznia 2018r. 29 stycznia 2018r. 341 4942