Delegat ds. Służby Liturgicznej w Radzie Duszpasterskiej ks. Marek Nikiel SChr wraz z moderatorem powołań ks. Marcinem Stefanikiem SChr wzięli udział w 69. Zebraniu Duszpasterzy Służby Liturgicznej, które odbyło się 8-9 listopada 2017 roku w Licheniu.

W popołudniowej sesji pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali trzech referatów o tematyce:
Maryja i Święci w formacji służby liturgicznej”. Prelegentami byli ks. bp dr hab. Rudolf Pierskała, ks. dr Sławomir Sosnowski oraz ks. dr Tomasz Powichrowski. Odczyty stały się inspiracją do pracy w grupach, w których to podjęto dyskusję, na ile doroczne przeżycia rocznic maryjnych przyczyniły się do głębszego umiłowania różańca i przeżywania pierwszych sobót miesiąca przez członków LSO.

Podjęta została również próba wypracowania propozycji, by bardziej podkreślić obecność Maryi i Świętych w formacji LSO.

Przedstawione zostały również materiały do drugiego etapu formacji. Zaprezentowano stan prac nad nową stroną internetową: kdsl.pl. Dla osób pełniących różne funkcje w liturgii zaproponowana została seria krótkich filmików instruktażowych.

Uczestnicy na zakończenie Eucharystii zawierzyli służbę liturgiczną Niepokalanemu Sercu Matki Bożej w następujących słowach:

Maryjo, Służebnico Pańska i Matko Kościoła, Niewiasto Eucharystii obecna z nami w każdej Mszy Świętej, Twemu Niepokalanemu Sercu zawierzamy wszystkich powołanych do posługiwania w liturgii. Ogarnij swoją macierzyńską miłością zespoły liturgiczne dzieci, młodzież i dorosłych. Wyproś wszystkim gorliwość w służeniu Bogu i ludziom tym darem, jaki każdy otrzymał. Pragniemy całym życiem uwielbiać Ojca wszechmogącego, Jego Syna, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, Uświęciciela. Jemu, Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, cześć i chwała po wszystkie wieki wieków. Amen.


ponad tydzień temu, 2017-11-09 341 273 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2017 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne