W sobotę 30 września, w dzień św. Hieronima dozgonne śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na ręce ks. Generała Ryszarda Głowackiego SChr złożył kl. Wojciech Mula.

Kolejne lata formacji, które przeżywał we wspólnocie Towarzystwa Chrystusowego kl. Wojciech i ugruntowywania się w powołaniu to jakby Eliaszowa wędrówka przez pustynię do Bożej góry Horeb i czas rozpoznawania Jego obecności i działania w życiu (por. 1 Krl 19,4-9a.11-15a – pierwsze czytanie z Mszy w dniu wieczystej profesji); to czas jeszcze mocniejszego wrastania w Winny Krzew, którym jest Chrystus i przynoszenia pierwszych dobrych owoców (por. J 15,1-8 – Ewangelia z Mszy w dzień wieczystej profesji), o czym mówił głoszący homilię ks. Bogusław Burgat SChr, wikariusz generalny.

Następnego zaś dnia, w niedzielę 1 października 2017 roku, w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach kl. Wojciech przyjął święcenia diakonatu przez posługę bpa Henryka Wejmana, pomocniczego biskupa archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (tyt. Sinitis). Na uroczystości byli obecni członkowie Zarządu Generalnego, z przełożonym generalnym ks. Ryszardem Głowackim SChr na czele, rektor ks. dr Andrzej Łysy SChr wraz alumnami, bracia zakonni, licznie zgromadzeni współbracia z parafii chrystusowców oraz przedstawiciele duchowieństwa diecezjalnego. 

Ksiądz biskup główną myśl homilii oparł o słowa: miarą godności jest wierność słowom, które się wypowiada. Zachęcił kandydata do święceń, by tą zasadą kierował się w swoim codziennym życiu. 

W tym ważnym dla parafii wydarzeniu uczestniczyli rodzice wyświęconego diakona, parafianie, animatorzy grup parafialnych, a także widoczni przy ołtarzu członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza. 


01 października 341 1142 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2017 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne