Światowy Dzień Migranta w Domu Głównym Towarzystwa W niedzielę, 15 stycznia uroczyście przeżywaliśmy w Domu Generalnym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu 98. Światowy dzień Migranta. Koncelebrowanej Mszy Świętej o godz. 10.30, sprawowanej w intencji zachowania wiary naszych Rodaków za granicą, przewodniczył JE ks. bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Polskiej Emigracji. W modlitwę włączyli się księża, klerycy i bracia zakonni z Towarzystwa Chrystusowego, Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, przyjaciele Ruchu Apostolatu Emigracyjnego, przedstawiciele ośrodków akademickich zajmujących się badaniami nad migracją oraz organizacji rządowych i pozarządowych wspierających migrantów w naszym kraju. Księdza biskupa i zgromadzonych przywitali: ks. Krzysztof Grzelak – wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego oraz ks. Wiesław Wójcik – dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego (IDE) i moderator Ruchu Apostolatu Emigracyjnego (RAE). Okolicznościową homilię wygłosił ks. bp Wiesław Lechowicz. Eucharystię poprzedziła wizyta bpa Lechowicza w biurze IDE połączona z „kolędą” i zapoznaniem sie z zakresem działania i planami Instytutu. Ojciec Święty Benedykt XVI w tegorocznym orędziu na 98. Światowy Dzień Migranta, obchodzony 15 stycznia 2012 r. pod hasłem "Migracje a nowa ewangelizacja" podkreśla, że "Dzisiejsze zjawisko migracji jest opatrznościową sposobnością do głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie (...) Wyzwaniem dla Kościoła staje się więc niesienie pomocy migrantom w zachowaniu mocnej wiary, także wtedy, gdy brakuje im oparcia, które mieli w kulturze kraju pochodzenia, a także wypracowanie nowych strategii duszpasterskich oraz metod i języków, sprzyjających istotnej rzeczy, jaką jest przyjmowanie Słowa Bożego". Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego i Ruch Apostolatu Emigracyjnego przy Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu włącza się w ten apel Kościoła, ogarniając szczególną troską dzisiejszych polskich migrantów, wciąż wyjeżdżających, pracujących i studiujących poza krajem. Więcej informacji na stronie Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego.
Kategorie strony: Fotogalerie |
16 stycznia 2012r. 1 1421 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne