W poniedziałek, 30 sierpnia 1943 r. oddział UPA przeprowadził akcję wymordowania Polaków w zasiedlonych przez nich od 400 lat wioskach Wola Ostrowiecka i Ostrówki na Wołyniu w powiecie lubomelskim. Meldunek złożony przez dowódcę kurenia UPA do krajowej centrali OUN donosił: „zniszczyłem wszystkich Polaków od małego do starego. Wszystkie budynki spaliłem, a mienie i bydło zabrałem na potrzeby kurenia”. Wśród zamordowanych ok. 1100 osób był miejscowy proboszcz ks. Stanisław Dobrzański i brat zakonny z Towarzystwa Chrystusowego Józef Harmata. W 1992 r. ekshumowano szczątki ok. 330 osób, które pochowano na uporządkowanym wtedy cmentarzu w Ostrówkach. Co roku żyjący jeszcze mieszkańcy oraz potomkowie ocalałych z tego pogromu, pielgrzymują do tych tragicznych miejsc pamięci.

W lutym bieżącego roku na spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy zapadła decyzja o kontynuacji dalszych prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych oraz o budowie na cmentarzu w Ostrówkach pomnika ku czci pomordowanych.

We wtorek, 30 sierpnia 2011 r. w 68. rocznicę wymordowania tych dwóch polskich wiosek odbyła się kolejna pielgrzymka, której przewodniczył chrystusowiec, ks. prof. Bernard Kołodziej oraz dr Leon Popek, główny organizator. Tegoroczne uroczystości były szczególne, gdyż połączone z pogrzebem dalszych ok. 300 ofiar z odnalezionych masowych grobów. Szczątki te zostały zebrane w prostych siedmiu trumnach. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył ordynariusz łucki Marcjan Trofimiak z udziałem kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Udział wzięli też dostojnicy kościoła prawosławnego z metropolitą łuckim i ordynariuszem włodzimierskim, mitraci, kapłani i służba kościelna. Władze ukraińskie reprezentował gubernator wołyński wraz z władzami powiatowymi i okręgowymi; polskie reprezentował prof. Andrzej K. Kunert, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, ambasador RP w Kijowie Henryk Litwin, służby konsularne z Łucka oraz władze z Lublina i Chełma. Ogółem uroczystości zgromadziły ok. 500 uczestników, Polaków z kraju i zagranicy oraz Ukraińców.

Po Mszy Świętej duchowni prawosławn,i pod przewodnictwem metropolity, odprawili uroczysty pogrzeb prawosławny. Po jego zakończeniu odbyły się uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem bpa M. Trofimiaka. Następnie, po przemówieniach końcowych, w których padały znamienne słowa o przeproszeniu, przebaczeniu i pojednaniu – przeniesiono trumny do kolejnej zbiorowej mogiły. Złożeniem wieńców w barwach polskich i ukraińskich zakończono uroczystości na cmentarzu. Następnie władze ukraińskie wszystkich uczestników uroczystości zaprosiły na poczęstunek. Galeria zdjęc z uroczystości tutaj.
Ks. Bernard Kołodziej TChr


05 września 2011r. 1318 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne