Ojciec Ignacy Posadzy zaraz po Najświętszej Maryi Pannie, jako najważniejszego patrona naszego Zgromadzenia stawiał św. Józefa. Ponieważ sam doświadczył losu emigranta, gdy musiał uciekać do Egiptu, stał się dla każdego chrystusowca wzorem pasterskiej opieki nad emigrantami. To dzięki św. Józefowi Zgromadzenie otrzymało liczne łaski, także te materialne, bez których wiele dzieł nie mogłoby powstać, ani się ostać. Stąd o. Ignacy zalecał, by do odmawianych modlitw dołączyć wezwanie: „Święty Józefie, Opiekunie nasz, módl się za nami”.

Naszym zakonnym braciom postawił Współzałożyciel św. Józefa, jako szczególnego orędownika. Jest on dla nich i każdego chrystusowca wzorem wierności, wytrwałości, posłuszeństwie woli Bożej, czystości, ufności a przede wszystkim wzorem w cichości, w oddaniu i poświęceniu w pracy oraz modlitwie.

Do tradycji naszej wspólnoty należał fakt, że bracia składali swoje śluby zakonne właśnie w Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca NMP. Dzisiaj odnowili je także bracia: Jerzy Stawarz SChr i Marian Wiśniewski SChr, którzy obchodzą swoje jubileusze życia zakonnego. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił wikariusz generalny ks. Bogusław Burgat SChr.

Święty Józef patronuje również prowincji obejmującej swym zasięgiem duszpasterskim polskich emigrantów w Niemczech, Holandii, we Włoszech i na Węgrzech. Klerycy naszego seminarium wywodzący się z tej prowincji w dniu dzisiejszym posługiwali przy ołtarzu, zaznaczając w ten sposób szczególną cześć wobec Opiekuna Kościoła Świętego.


19 marca 2019r. 341 2155 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne