dodano: 2018-11-16 22:17:28 edycja: 2018-11-16 22:30:36 autor: 341 odsłon: 2536

Konferencja polonijna w Warszawie

W dniach 13-14 listopada 2018 na UKSW odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Rola i udział emigracji polskiej w odzyskaniu niepodległości w 1918 roku”, zorganizowana przez Światową Radę Badań nad Polonią (ŚRBnP), Instytut Nauk Historycznych UKSW oraz Koalicję Polonii Amerykańskiej.

To nadzwyczajne spotkanie zgromadziło przedstawicieli Sejmu, Senatu i ponad siedemdziesięciu polskich naukowców oraz badaczy emigracyjnych z kilkunastu krajów.  Wśród zaproszonych osób był ks. Wiesław Wójcik SChr - dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego oraz ks. prof. Barnard Kołodziej SChr, który moderował część konferencji i wygłosił referat: „Myśli ojczyźniane salezjanina, ks. Augusta Hlonda – późniejszego kardynała i Prymasa Polski”.

Konferencja rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem prorektora UKSW w kaplicy kampusu tejże uczelni – w intencji Ojczyzny oraz Polaków mieszkających poza granicami kraju. Po odśpiewani polskiego hymnu narodowego kapituła Orderu Światowej Rady Badań nad Polonią wręczyła odznaczenia następującym osobom:

Odznaczenie to jest wyrazem wdzięczności za wkład w rozwój nauki i kultury polskiej za granicą, głoszenie prawdy historycznej i obronę katolickich tradycji narodu polskiego oraz wiedzy o polskich osiągnięciach w rozwoju nauki, kultury i techniki.

Konferencja ta wpisuje się w uroczyste obchody świętowania oraz pokazuje rolę emigracji polskiej, a w tym duszpasterstwa polonijnego w odzyskanie niepodległości w 1918 roku.

Podczas walnego Zebrania Rady na wniosek p. Waltera Gołębiewskiego, prezesa Światowej Rady Badań nad Polonią oraz ks. prof. B. Kołodzieja SChr włączono w skład członków tejże rady ks. Wiesława Wójcika SChr.16 listopada 2018r. 16 listopada 2018r. 341 2536