dodano: 2011-09-23 12:23:11 odsłon: 1252

Chrystusowiec członkiem Komitetu Badań nad Migracjami PAN

Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało naszego współbrata ks. prof. dra hab. Bernarda Kołodzieja na członka Komitetu Badań nad Migracjami przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014.

Komitet zajmuje się interdyscyplinarną problematyką procesów migracji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem migracji doświadczanych przez Polskę, zarówno emigracji, jak i imigracji. Komitet stanowi kontynuację Komitetu Badań Polonijnych, powołanego w 1970 roku. Rozszerzając pole swych zainteresowań, Komitet nadal przywiązuje wagę do badań przeszłości oraz teraźniejszości emigracji z ziem polskich i konsekwencji tych procesów dla formowania się zbiorowości polonijnych.

Ks. prof. Bernardowi serdecznie gratulujemy.


23 września 2011r. 1252