Wszystko dla Boga i Polonii...

W imię Boże

Niech Was Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami,
Niech Was obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku Wam oblicze swoje
i niech Was obdarzy pokojem.
Por. Lb 6,24-26 

Współbraciom chrystusowcom w różnych zakątkach świata oraz wszystkim Czytelnikom naszego kalendarium życzymy w Nowym Roku wszelkiej pomyślności, Bożej opieki i pokoju. 
Oby był to dla nas wszystkich dobry czas... 
Redakcja kalendarium 


1604

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone