dodano: 2017-03-22 22:35:06 edycja: 2017-03-23 11:28:16 autor: 341 odsłon: 1065

Odpust w parafii św. Józefa w Mikołajowie

W sobotę 18 marca br. do zabytkowego, ponad 220-letniego rzymskokatolickiego kościoła w Mikołajowie, gdzie od czterech lat proboszczem jest ks. Oleksandr Ryepin SChr, przybyło ponad dwustu pięćdziesięciu parafian i pielgrzymów z sąsiednich parafii. Niektórzy z nich musieli pokonać znaczną odległość, by móc uczestniczyć w uroczystości.

Odpust ku czci św. Józefa, Opiekuna Kościoła Świętego, jest najważniejszym wydarzeniem w ciągu roku. Na Mszy Świętej celebrowanej po ukraińsku pod przewodnictwem ordynariusza diecezji odesko-symferopolskiej ks. bp. Bronisława Biernackiego zgromadziło się zarówno duchowieństwo zakonne i diecezjalne. Biskup Bronisław w kazaniu ukazał św. Józefa jako troszczącego się o Kościół i o rodzinę, szczególnie dotkniętą dziś rozłąką emigracyjną i zagrożoną działaniami wojennymi w tej części Ukrainy. Główną intencją przybyłych pielgrzymów była modlitwa o pokój. Obecna na uroczystościach młodzież nawiązując do tej modlitwy przedstawiła spektakl słowno-muzyczny o walce dobra ze złem.

Ksiądz Biskup wyraził serdeczną wdzięczność Towarzystwu Chrystusowemu za wielki wkład pracy w odzyskaniu kościoła w Mikołajewie i posługę duszpasterzy przez ostatnie 25 lat.

Delegat Księdza Generała ks. Wiesław Wójcik SChr, dyrektor Instytutu Emigracyjnego, ofiarował z tej okazji nowy kielich mszalny wraz z pateną, by – „służba Boża w tym Domu Boga była zawsze sprawowana z należytą czcią i ku pożytkowi wszystkich katolików modlących się tutaj”.

Obecnie na Ukrainie posługuje 6 naszych współbraci. Przebywają oni w Kamieńcu Podolskim, Żytomierzu, Doniecku i Mikołajowie.

Ks. Wiesław Wójcik SChr22 marca 23 marca 341 1065