Poznań, 15 stycznia 2018.

Rozpoczęty nowy rok 2018 jest czasem, gdy będziemy przeżywać dwie okrągłe rocznice, związane z naszymi Sługami Bożymi. Poniżej podaję informację związane z tymi rocznicami.

Już w lutym przypadnie 120. rocznica urodzin Ojca Ignacego (ur. 17 lutego 1898 r.). W tym dniu planowana jest Msza Święta w Szadłowicach (godz. 18.00), a więc w miejscu urodzenia, chrztu i pierwszych lat życia Ojca. W najbliższą zaś środę, tj. 17 stycznia, w kaplicy Domu Głównego zostanie odprawiona Msza Święta z okazji 34. rocznicy śmierci Ojca Ignacego. Mszy będzie przewodniczył ks. Ireneusz Oliwkowski, proboszcz z Szadłowic. Również z wielkim prawdopodobieństwem 120. rocznica urodzin Ojca zbiegnie się ze złożeniem w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Positio Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego. Będzie to zakończenie kolejnego etapu jego procesu beatyfikacyjnego.

Jeżeli natomiast chodzi o 70. rocznicę śmierci Sługi Bożego Prymasa Założyciela to pla-nowane są następujące inicjatywy:

- konferencje naukowe:
3 marca 2018 - Koszalin w seminarium - organizują salezjanie;
22 października - Sejm - Warszawa - organizatorzy: ks. Jarosław Wąsowicz SDB i ks. Bogusław Kozioł SChr;
29-30 października - Mysłowice - Kard. August Hlond - obecność, wiara i nauczanie - organizator: Mirosław Wójcik (były rektor GWSP w Mysłowicach).

- wystawa (przenośna) o kard. Auguście (2 egzemplarze) - ks. J. Wąsowicz i Ośrodek Po-stulatorski. Planowany czas realizacji - święcenia w Towarzystwie Chrystusowym;

- wydanie okolicznościowego znaczka - Poczta Polska, ks. J. Wąsowicz, ks. B. Kozioł;

- wydanie książek:
1. „Myślałem o Was tyle razy”. Prymas Założyciel do Chrystusowców.
2. Kard. August do Polonii (nie ma jeszcze wybranego tytułu) - redaktor obydwu książek: ks. B. Kozioł;

- artykuły i informacje w czasopismach (np. „Niedziela”, „Nasz Dziennik”, KAI) - ks. B. Kozioł.
W 2017 roku miesięcznik „Źródło” w porozumieniu i przy współpracy z ks. B. Koziołem i ks. Bernardem Kołodziejem SChr poświęciło cały numer specjalny kard. A. Hlondowi.

- konferencja prasowa w porozumieniu z rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski - ks. Marcin Stefanik SChr;

- informacje o kard. Hlondzie w mediach społecznościowych.
Od 1 stycznia br. na Twitterze i stronach FaceBooka Ośrodka Postulatorskiego i Towarzystwa Chrystusowego ukazują się Myśli na każdy dzień kard. Hlonda. Zamieszczane są także na stronie internetowej Ośrodka. Są to krótkie myśli, zamieszczane pod zdjęciem związanym z Prymasem i prezentowane każdego dnia. Odpowiedzialny - ks. M. Stefanik;

- czuwanie jasnogórskie - ks. Wiesław Wójcik SChr;

- propozycja zorganizowania „Zaduszek” - przedstawienia modlitewno-artystycznego o Kardynale Hlondzie. Proponuję, aby takie przedstawienie zorganizowały parafie: św. Jadwigi Królowej w Poznaniu i NSPJ w Szczecinie. Parafia na Umultowie zorganizowała w ubiegłym roku takie „Zaduszki” o naszych współbraciach - ks. Marszałku, ks. Kontnym, kl. Miękusie.

- pomoce duszpasterskie - pomoce do kazań w formie cytatów Kardynała na poszczególne tematy; konspekty katechez - ks. M. Stefanik;

- dzień śmierci Prymasa - 22 października - do południa konferencja w Sejmie a wieczo-rem o godz. 18.00 Msza w katedrze warszawskiej;

- pieśń: Modlitwa Wychodźctwa Polskiego - słowa ułożył kard. Hlond, melodię Mateusz Gliński. Pieśń ta była uroczyście wykonana w Rzymie 5 lipca 1944, w pierwszą rocznicę śmierci gen. Władysława Sikorskiego. Dla Polaków w Rzymie było to bardzo ważne wydarzenie. Tekst i nuty otrzymał ks. Robert Nalepka SChr;

- 9 niedziel o Słudze Bożym - jest to propozycja, aby począwszy od lutego br. do paź-dziernika wszyscy Współbracia poświęcili Osobie Założyciela we wspólnotach parafialnych, w których posługują, jedną niedzielę w miesiącu (tę najbliższą dnia 22). Wówczas proponuję, aby podczas Mszy Świętej wygłosić homilię o Kardynale, zauważyć proces beatyfikacyjny w modlitwie powszechnej, a po Mszy odmówić modlitwę o beatyfikację. Postaram się stworzyć "pakiet" pomocy (np. tematyczne fragmenty wypowiedzi kard. Augusta, wezwania do modlitwy powszechnej, modlitwa o beatyfikację) i wysłać go do wszystkich Współbraci na adres mailowy ...@chrystusowcy.pl.

- Nowenna przed 22 października - proponuję, aby w naszych wspólnotach zakonnych, a nawet we wspólnotach parafialnych odmówić Nowennę o beatyfikację Kardynała Założyciela. Taka Nowenna jest już przygotowana i ma ona charakter również modlitwy o nowe powołania do Towarzystwa za przyczyną Prymasa Augusta. Do Współbraci za granicą wyślę dla każdego po jednej na adres Prowincji.

- propozycje od ks. Jakuba Jelenia SChr i ks. Roberta Ozimkiewicza SChr:

•    Konkurs wiedzy o Kardynale - nagroda 1000 zł; zaangażowanie nauczycieli ze szkoły w Stargardzie;
•    Konkurs plastyczny dla młodszych dzieci;
•    Szczeciński IPN organizuje sympozjum z okazji 100-lecia odzyskania niepodległo-ści. Wspomniani wyżej Księża proponują, aby włączyć w to sympozjum kard. Hlonda. Nie-stety nie mam na ten temat żadnych innych informacji. Więc jeżeli któryś ze Współbraci wie, coś więcej na ten temat, to prosiłbym o podanie jakichś szczegółów. Wtedy spróbuję zwrócić się do IPN.
•    Majowa niedziela związana z rocznicą pierwszej Mszy św. w Szczecinie (Współbracia proponują obecność abp. Dzięgi);
•    Góra Tabor o kard. Hlondzie;
•    Apel w szkołach ku czci kard. A. Hlonda - mieliby to zaproponować chrystusowcy, salezjanie i siostry misjonarki, tam gdzie uczą w szkołach;
•    Propozycja homilii o Kardynale w I środy miesiąca (teksty ma przygotować ks. M. Stefanik i ks. J. Jeleń);
•    9-10 czerwca - Dni Ottonowe w Pyrzycach - coś w ramach tych obchodów wyko-rzystać o Kardynale.

Oprócz tego bardzo ważnym jest, aby cały czas w naszych wspólnotach trwała modlitwa o beatyfikację Kardynała Założyciela. Bowiem na 15 maja br. Kongregacja wyznaczyła termin dyskusji Komisji Kardynałów i Biskupów. Praktycznie oznacza to powolne kończenie procesu beatyfikacyjnego. Po pomyślnej opinii tej Komisji pozostanie tylko podpisanie Dekretu o heroiczności życia i cnót kard. A. Hlonda przez Papieża. Pisałem o tym na In Familia. Do beatyfikacji potrzebny będzie jeszcze cud.

ks. Bogusław Kozioł SChr
odpowiedzialny za Ośrodek Postulatorski


15 stycznia 2018r. 183 3632 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne