Pragnę podzielić się radością z postępów w procesie kanonizacyjnym naszego Założyciela, kard. Augusta Hlonda. Otóż po bardzo pomyślnym przebiegu dyskusji Komisji Teologów nad Positio Prymasa (9 marca 2017 r.) i po udzieleniu odpowiedzi przez Postulację na postawione przez Komisję pytania, Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wyznaczyła datę - 15 maja 2018 r. - dyskusji Komisji Kardynałów i Biskupów. Dyskusja tejże Komisji będzie praktycznie przedostatnim krokiem do formalnego zakończenia procesu beatyfikacyjnego Prymasa Założyciela. Po pozytywnej opinii Kardynałów i Biskupów ostatnim elementem procesu będzie podpisanie przez Papieża dekretu, stwierdzającego heroiczność życia i cnót Kardynała Augusta. Do beatyfikacji potrzebny będzie jeszcze cud, ale proces beatyfikacyjny będzie zakończony.

Decyzja Kongregacji o wyznaczeniu terminu dyskusji Komisji cieszy tym bardziej, że w ostatnim czasie nasiliły się protesty mniejszości niemieckiej, co do zasadności prowadzenia procesu beatyfikacyjnego kogoś, kto w ich przekonaniu "oszukał" Papieża i przyczynił się (czy wręcz sam to uczynił) do przymusowego opuszczenia struktur kościelnych przez Niemców po wojnie na Ziemiach Zachodnich. Oczywiście nie ma żadnych przesłanek merytorycznych, żeby stawiać takie tezy. W sposób bardzo rzeczowy kwestię tę wyjaśnia Robert Żurek w swojej książce: "Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec Ziem Zachodnich i Północnych 1945–1948" (Szczecin – Warszawa – Wrocław 2015, 614 ss.). Opatrznościowo książka ta jest również w wersji niemieckiej ("Die katholische Kirche Polens und die «Wiedergewonnenen Gebiete» 1945–1948", Frankfurt 2014), a więc jest do czego odsyłać protestujących. Aczkolwiek trudnym pewnie będzie to, żeby zmienili swoje poglądy, bo brakuje tam dobrej woli, a jest tylko uporczywe trzymanie się "swoich" faktów.

W każdym razie są duże szanse, że proces beatyfikacyjny Kardynała Założyciela zakończy się w 2018 roku. Fakt ten wpisałby się cudownie w  70-tą rocznicę śmierci kard. Augusta Hlonda.

W najbliższym czasie przedstawię - również na stronach "In Familia" - propozycję wydarzeń, związanych z obchodzoną rocznicą śmierci Kardynała. A tym czasem proszę wszystkich Czcigodnych Współbraci, abyście przysłali na mój adres (postulator@chrystusowcy.pl) ewentualne informacje o jakichś wydarzeniach związanych z Osobą kard. Hlonda, które będą może organizowane (czy to przez nas, czy też przez kogoś innego) w 2018 r. w miejscach, w których pracujecie. Nie zawsze udaje mi się otrzymać takie informacje od razu. Czasem zdarza się, że o czymś dowiaduję się dopiero post factum, a szkoda, bo zawsze można ten fakt nagłośnić jeszcze bardziej.

Zachęcam do modlitwy o pomyślną konkluzję dyskusji Komisji Kardynałów i Biskupów 15 maja 2018 r. oraz o modlitwę o cud za wstawiennictwem Kardynała Augusta.

ks. Bogusław Kozioł SChr,
wicepostulator procesu Prymasa Założyciela


31 grudnia 2017r. 183 1280 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne