Kryzys migracyjny w Europie. Wezwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne – publikacja opracowana przy współudziale dr hab. prof. UKSW ks. W. Necla SChr.

Kryzys migracyjny w Europie. Wezwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne to pokonferencyjna publikacja opracowana przez ks. prof. Wojciecha Necla SChr i ks. prof. Janusza Balickiego. Konferencje o tej nazwie zorganizował Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W tym miejscu wspomnieć warto, że jednym z inicjatorów powołania Zakładu był ks. W. Necel SChr.

Obecny kryzys migracyjny w Europie związany z wojną domową w Syrii i powstaniem organizacji terrorystycznej pod nazwą Państwo Islamskie spowodował największą po II wojnie światowej migrację ludności do Europy i znaczne wzmocnienie istniejącego już wcześniej negatywnego nastawienia do imigrantów i uchodźców, zwłaszcza muzułmanów. Celem publikacji jest polityczno-socjologiczna, etyczna i pastoralna refleksja nad wyzwaniami, przed którymi stanęły państwa Europy. Prezentowana publikacja daje możliwość szerszego spojrzenia na aktualną sytuację „współczesnej wędrówki ludów” i naświetlenia jej z różnych stron.

Prezentowana publikacja jest nie tylko zredagowana przy współudziale naszego współbrata, ale zawiera opracowany przez niego cenny rozdział zatytułowany: nt.: „Kultura przyjęcia wobec imigrantów według instrukcji Erga migrantes caritas Christi”.

Zdaniem redaktorów publikacji, może ona pomóc praktycznie odpowiedzieć na apel o kulturę gościnności wobec współczesnych imigrantów skierowaną przez papieża Franciszka z Astalii w 2016 r.: „wszyscy jesteśmy cudzoziemcami i pielgrzymami na tej ziemi, przyjętymi przez kogoś ze szczerością i nie dlatego, że na to zasłużyliśmy. Każdy, kto uciekł z ojczystych stron z powodu ucisku, wojny, przyrody wyniszczonej zanieczyszczeniami i pustynnieniem czy też niesprawiedliwego podziału zasobów planety, jest bratem i siostrą, z którymi mamy dzielić chleb, dom, życie. Wybaczcie zamknięcie i obojętność naszych społeczeństw, które obawiają się zmiany życia i mentalności, jakiej domaga się wasza obecność. Traktowani jako ciężar, jako problem, jako coś co kosztuje, w istocie jesteście darem. Każdy z was może być mostem łączącym odległe ludy, który sprawia, że spotkanie różnych kultur i religii jest możliwe, jest drogą do ponownego odkrycia naszego wspólnego człowieczeństwa”


23 sierpnia 341 410 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2017 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne