Wszystko dla Boga i Polonii...

Propozycje obchodów 70. rocznicy śmierci Założyciela

Poznań, 15 stycznia 2018.

Rozpoczęty nowy rok 2018 jest czasem, gdy będziemy przeżywać dwie okrągłe rocznice, związane z naszymi Sługami Bożymi. Poniżej podaję informację związane z tymi rocznicami.

Już w lutym przypadnie 120. rocznica urodzin Ojca Ignacego (ur. 17 lutego 1898 r.). W tym dniu planowana jest Msza Święta w Szadłowicach (godz. 18.00), a więc w miejscu urodzenia, chrztu i pierwszych lat życia Ojca. W najbliższą zaś środę, tj. 17 stycznia, w kaplicy Domu Głównego zostanie odprawiona Msza Święta z okazji 34. rocznicy śmierci Ojca Ignacego. Mszy będzie przewodniczył ks. Ireneusz Oliwkowski, proboszcz z Szadłowic. Również z wielkim prawdopodobieństwem 120. rocznica urodzin Ojca zbiegnie się ze złożeniem w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Positio Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego. Będzie to zakończenie kolejnego etapu jego procesu beatyfikacyjnego.

Jeżeli natomiast chodzi o 70. rocznicę śmierci Sługi Bożego Prymasa Założyciela to pla-nowane są następujące inicjatywy:

- konferencje naukowe:
3 marca 2018 - Koszalin w seminarium - organizują salezjanie;
22 października - Sejm - Warszawa - organizatorzy: ks. Jarosław Wąsowicz SDB i ks. Bogusław Kozioł SChr;
29-30 października - Mysłowice - Kard. August Hlond - obecność, wiara i nauczanie - organizator: Mirosław Wójcik (były rektor GWSP w Mysłowicach).

- wystawa (przenośna) o kard. Auguście (2 egzemplarze) - ks. J. Wąsowicz i Ośrodek Po-stulatorski. Planowany czas realizacji - święcenia w Towarzystwie Chrystusowym;

- wydanie okolicznościowego znaczka - Poczta Polska, ks. J. Wąsowicz, ks. B. Kozioł;

- wydanie książek:
1. „Myślałem o Was tyle razy”. Prymas Założyciel do Chrystusowców.
2. Kard. August do Polonii (nie ma jeszcze wybranego tytułu) - redaktor obydwu książek: ks. B. Kozioł;

- artykuły i informacje w czasopismach (np. „Niedziela”, „Nasz Dziennik”, KAI) - ks. B. Kozioł.
W 2017 roku miesięcznik „Źródło” w porozumieniu i przy współpracy z ks. B. Koziołem i ks. Bernardem Kołodziejem SChr poświęciło cały numer specjalny kard. A. Hlondowi.

- konferencja prasowa w porozumieniu z rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski - ks. Marcin Stefanik SChr;

- informacje o kard. Hlondzie w mediach społecznościowych.
Od 1 stycznia br. na Twitterze i stronach FaceBooka Ośrodka Postulatorskiego i Towarzystwa Chrystusowego ukazują się Myśli na każdy dzień kard. Hlonda. Zamieszczane są także na stronie internetowej Ośrodka. Są to krótkie myśli, zamieszczane pod zdjęciem związanym z Prymasem i prezentowane każdego dnia. Odpowiedzialny - ks. M. Stefanik;

- czuwanie jasnogórskie - ks. Wiesław Wójcik SChr;

- propozycja zorganizowania „Zaduszek” - przedstawienia modlitewno-artystycznego o Kardynale Hlondzie. Proponuję, aby takie przedstawienie zorganizowały parafie: św. Jadwigi Królowej w Poznaniu i NSPJ w Szczecinie. Parafia na Umultowie zorganizowała w ubiegłym roku takie „Zaduszki” o naszych współbraciach - ks. Marszałku, ks. Kontnym, kl. Miękusie.

- pomoce duszpasterskie - pomoce do kazań w formie cytatów Kardynała na poszczególne tematy; konspekty katechez - ks. M. Stefanik;

- dzień śmierci Prymasa - 22 października - do południa konferencja w Sejmie a wieczo-rem o godz. 18.00 Msza w katedrze warszawskiej;

- pieśń: Modlitwa Wychodźctwa Polskiego - słowa ułożył kard. Hlond, melodię Mateusz Gliński. Pieśń ta była uroczyście wykonana w Rzymie 5 lipca 1944, w pierwszą rocznicę śmierci gen. Władysława Sikorskiego. Dla Polaków w Rzymie było to bardzo ważne wydarzenie. Tekst i nuty otrzymał ks. Robert Nalepka SChr;

- 9 niedziel o Słudze Bożym - jest to propozycja, aby począwszy od lutego br. do paź-dziernika wszyscy Współbracia poświęcili Osobie Założyciela we wspólnotach parafialnych, w których posługują, jedną niedzielę w miesiącu (tę najbliższą dnia 22). Wówczas proponuję, aby podczas Mszy Świętej wygłosić homilię o Kardynale, zauważyć proces beatyfikacyjny w modlitwie powszechnej, a po Mszy odmówić modlitwę o beatyfikację. Postaram się stworzyć "pakiet" pomocy (np. tematyczne fragmenty wypowiedzi kard. Augusta, wezwania do modlitwy powszechnej, modlitwa o beatyfikację) i wysłać go do wszystkich Współbraci na adres mailowy ...@chrystusowcy.pl.

- Nowenna przed 22 października - proponuję, aby w naszych wspólnotach zakonnych, a nawet we wspólnotach parafialnych odmówić Nowennę o beatyfikację Kardynała Założyciela. Taka Nowenna jest już przygotowana i ma ona charakter również modlitwy o nowe powołania do Towarzystwa za przyczyną Prymasa Augusta. Do Współbraci za granicą wyślę dla każdego po jednej na adres Prowincji.

- propozycje od ks. Jakuba Jelenia SChr i ks. Roberta Ozimkiewicza SChr:

•    Konkurs wiedzy o Kardynale - nagroda 1000 zł; zaangażowanie nauczycieli ze szkoły w Stargardzie;
•    Konkurs plastyczny dla młodszych dzieci;
•    Szczeciński IPN organizuje sympozjum z okazji 100-lecia odzyskania niepodległo-ści. Wspomniani wyżej Księża proponują, aby włączyć w to sympozjum kard. Hlonda. Nie-stety nie mam na ten temat żadnych innych informacji. Więc jeżeli któryś ze Współbraci wie, coś więcej na ten temat, to prosiłbym o podanie jakichś szczegółów. Wtedy spróbuję zwrócić się do IPN.
•    Majowa niedziela związana z rocznicą pierwszej Mszy św. w Szczecinie (Współbracia proponują obecność abp. Dzięgi);
•    Góra Tabor o kard. Hlondzie;
•    Apel w szkołach ku czci kard. A. Hlonda - mieliby to zaproponować chrystusowcy, salezjanie i siostry misjonarki, tam gdzie uczą w szkołach;
•    Propozycja homilii o Kardynale w I środy miesiąca (teksty ma przygotować ks. M. Stefanik i ks. J. Jeleń);
•    9-10 czerwca - Dni Ottonowe w Pyrzycach - coś w ramach tych obchodów wyko-rzystać o Kardynale.

Oprócz tego bardzo ważnym jest, aby cały czas w naszych wspólnotach trwała modlitwa o beatyfikację Kardynała Założyciela. Bowiem na 15 maja br. Kongregacja wyznaczyła termin dyskusji Komisji Kardynałów i Biskupów. Praktycznie oznacza to powolne kończenie procesu beatyfikacyjnego. Po pomyślnej opinii tej Komisji pozostanie tylko podpisanie Dekretu o heroiczności życia i cnót kard. A. Hlonda przez Papieża. Pisałem o tym na In Familia. Do beatyfikacji potrzebny będzie jeszcze cud.

ks. Bogusław Kozioł SChr
odpowiedzialny za Ośrodek Postulatorski


183 3341

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone