Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. brat Stefan FarynaBr. Stefan Faryna SChr urodził się 2 kwietnia 1927 r. w Kuczkach. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 10 stycznia 1946 r. Dnia 6 lipca 1946 r. rozpoczął kanoniczny nowicjat w Poznaniu. Pierwszą profesję zakonną złożył 29 września 1947 r. w Morasku, zaś profesję wieczystą 29 września 1950 r. w Puszczykowie. Po pierwszych ślubach zakonnych pracował w domach zakonnych w Poznaniu, Ziębicach, Morasku, Świdnicy. Przez wiele lat pracował jako katecheta i organista w Stepnicy, Pyrzycach, Ziębicach. Od 1973 r. pełni misję Towarzystwa w domu zakonnym w Puszczykowie.