Slideshow • 69. rocznica śmierci Prymasa Założyciela

  22 października 2017 roku przypadła 69. rocznica śmierci kard. Augusta Hlonda. Wielu chrystusowców w kraju i za granicą modliło się w tym dniu o jego beatyfikację.

  Szczególnymi miejscami, gdzie zgromadzili się chrystusowcy były: bazylika prymasowska w Gnieźnie (relacja dostępna jest na stronach Ośrodka Postulatorskiego), tam znajduje się serce kard. Hlonda oraz warszawska katedra św. Jana Chrzciciela. W tym drugim miejscu, przy grobie kard. Hlonda modlił się ks. Leszek Kryża SChr i ks. Włodzimierz Maruszewski SChr, którzy wcześniej sprawowali Mszę św. w intencji beatyfikacji.

  Modlitwa ta jest o tyle istotna, że obecnie zbliżamy się do formalnego zakończenia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego kard. A. Hlonda. Praktycznie pozostały jeszcze dwa kroki - zebranie Komisji Kardynałów i Biskupów oraz podpisanie przez Ojca świętego Dekretu o heroiczności życia i cnót Prymasa Założyciela. Do beatyfikacji potrzebny będzie jeszcze cud, wyproszony za wstawiennictwem Prymasa Hlonda.

  miesiąc temu 617 5
 • Kolejny przedwojenny brat zakonny do Martyrologium Towarzystwa

  Zygmunt Janiszewski, historyk z Kielc, pisząc pracę na temat historii parafii Radzanów, na parafialnym cmentarzu odkrył zapomniany nagrobek pochowanego tam zakonnika z Potulic Karola Ciskały. Znając moje Dzieje Towarzystwa Chrystusowego, powiadomił mnie o tym odkryciu. W dniach 13-14 września wraz z kapelanem Sióstr Służek NMP z Miarówki ks dr. Kazimierzem Spólnym pochodzącym z tamtych stron, pojechałem tam zrobić wizje lokalną i poszukać żyjących jeszcze świadków. Pani Kazimiera Kopycka, mieszkająca na terenie rozległej parafii radzanowskiej w Brodku, opowiedziała o tragedii, jaka wydarzyła się tam 16 kwietnia 1943 roku w zabudowaniu państwa Tkaczyków, położonego w połowie drogi z Zacharzewa do Brodku.

  22 września 650 7
 • Teologia dla każdego

  23 września 2017 roku o godz. 20 w gmachu Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu (ul. Panny Marii 4) rozpocznie się cykl spotkań zatytułowanych „Teologia dla każdego”.

  01 września 1005
 • Przekazanie orderu przyznanego pośmiertnie ks. R. Marszałkowi SChr

  27 sierpnia 2017 roku, o godz. 11.00, w parafii pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej Krakowskiej (kod: 43-360) została odprawiona Msza święta za dar kapłaństwa ks. mjr. Rudolfa Marszałka SChr, ps. "Opoka", kapelana AK i NSZ, pierwszego rektora kaplicy w Bystrej. W trakcie uroczystości został przekazany Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę.

  24 sierpnia 1168 15
 • Dom Główny i seminarium - otoczenie

  07 lipca 2015r. 1848 23
 • 09 lipca 2015r. 1 421 Drukuj

  Towarzystwo Chrystusowe

  ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

  2014 - 2017 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

  projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne