Rozpoczęcie Roku Wiary w metropolii szczecińsko-kamieńskiej będzie miało miejsce 11 października br. w prowadzonej przez księży chrystusowców parafii pw. św. Ottona w Pyrzycach.

Uroczysta Msza Święta na inaugurację Roku Wiary pod przewodnictwem metropolity szczecińsko-kamieńskiego abpa Andrzeja Dzięgi poprzedzona będzie konferencją naukową poświęconą osobie Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski i założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

W przeddzień sympozjum, 10 października 2012 roku o godz. 19.00 w kościele pw. św. Ottona w Pyrzycach odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego „Kardynał August Hlond – mąż stanu”.

Konferencja naukowa
Sługa Boży, Prymas August Hlond – duszpasterz i mąż stanu. Doniosłe Dziedzictwo. Pyrzyce, 11 października 2012 roku.

Organizatorzy:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ottona w Pyrzycach
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Burmistrz Miasta Pyrzyce
Starosta Powiatu Pyrzyckiego
Archiwum Państwowe w Szczecinie

Kościół pw. św. Ottona (rozpoczęcie konferencji)
prowadzenie: ks. proboszcz Zbigniew Rakiej TChr

11.00-11.20 Ks. prob. Zbigniew Rakiej, Wprowadzenie – Chrześcijaństwo w regionie – między misją św. Ottona a posługą Sługi Bożego A. Hlonda.

11.20-11.40 Prof. dr hab. Jerzy Pietrzak (Uniwersytet Wrocławski), Pełnia prymasostwa.

11.40-12.00 Ks. prof. dr hab. Grzegorz Wejman (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego), Prymas August Hlond – budowniczy polskiej administracji kościelnej na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej.

12.00-12.20 Ks. prof. Jacek Urban (Instytut Jana Pawła II w Krakowie), Prymas August Hlond a kardynał Adam Sapieha. Kontakty wzajemne.

13.00-14.00 Przerwa na posiłek

Dom Kultury w Pyrzycach (kontynuacja konferencji)
prowadzenie: ks. prof. dr hab. Grzegorz Wejman

14.00-14.20 Prof. dr hab. Marek Kornat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Prymas August Hlond w opinii międzynarodowej lat 30. XXw.

14.20-14.40 Dr Tadeusz Krawczak (Archiwum Akt Nowych), Kardynał August Hlond w świetle źródeł archiwalnych.

14.40-15.00 O. prof. dr hab. Janusz Zbudniewek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Kult Maryjny w posłudze Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda.

15.00-15.30 Otwarcie wystawy poświęconej prymasowi Augustowi Hlondowi - przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki.

15.30-15.50 Ks. dr Jarosław Wąsowicz (SDB), Salezjanie na Ziemiach Zachodnich.

15.50-16.10 Ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej (Towarzystwo Chrystusowe, Uniwersytet im. A. Mickiewicza), Chrystusowcy na Pomorzu Zachodnim.

16.10-16.30 Dr Jan Macholak (Archiwum Państwowe w Szczecinie), Życie religijne na Pomorzu Zachodnim w świetle źródeł archiwalnych. Rola Prymasa Polski.

16.30-16.50 Prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski (Uniwersytet Szczeciński), Rola Kościoła katolickiego w procesie polonizacji Pomorza Zachodniego.

16.50-17.00 Przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki (Poznań) – Obecny stan procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego kard. A. Hlonda.

18.00 Uroczysta Eucharystia na inaugurację Roku Wiary pod przewodnictwem ks. abpa Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego z udziałem delegacji i kapłanów z archidiecezji.


11 października 2012r. 1080 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne