W dniach 8-9 listopada br. w domu głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu odbywały się jesienne dni formacyjne dla księży wikariuszy z naszych placówek duszpasterskich w Polsce.

Poświęcone one były duszpasterstwie młodzieży i przygotowaniu do sakramentu bierzmowania – tematom bardzo aktualnym w kontekście rozpoczynającego się niebawem (bo w pierwszą niedzielę adwentu) roku, w którym będziemy starali się odkryć i na nowo poznawać Ducha Świętego – Trzecią Osobę Trójcy Świętej. W wystąpieniach prelegentów można było znaleźć wiele odniesień do tych zagadnień. Wielki Nieznajomy, jak często nazywamy Ducha Świętego, był przyzywany szczególnie w tych dniach, zwłaszcza przez formularz Mszy Świętej rozpoczynającej ten czas formacji i skupienia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Bogusław Burgat SChr, wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego. Uwieńczeniem pierwszego dnia było wspólnotowe imieninowe spotkanie Marcinów (dwóch z przybyłych nosi to imię – ks. Dziliński i ks. Ossoliński a także mieszkający w poznańskim domu ‘powołaniowiec’ – ks. Stefanik). Drugiego dnia, w święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej w Rzymie, włączyliśmy się w program dnia domu i seminarium, uczestnicząc w porannej Eucharystii, której przewodniczył ks. Przemysław Marek SChr (jeden ze Współbraci wyświęconych w bieżącym roku) a okolicznościowe kazanie wygłosił najstarszy kapłańskim stażem uczestnik formacyjnego spotkania – ks. Krzysztof Wąchała SChr. Ewangelijna perykopa (por. J 2, 13-22), do której odniósł się kaznodzieja, opowiadała o wypędzeniu kupców z jerozolimskiej świątyni. Podkreślił szczególnie motywy działania Jezusa, które zamykają się w słowach Psalmisty: «Gorliwość o dom Twój pożera Mnie» (Ps 69[68],10a) i zachęcał do nieustannego ćwiczenia się w zakonnej gorliwości, do powrotu do tej gorliwości, którą pałaliśmy w pierwszych dniach w nowicjacie i seminarium. A pomocą w tym, mówił homilista, powtarzając za Współzałożycielem, o. Ignacym Posadzym, jest wierne odmawianie zakonnych modlitw, dołączenie ich choćby do brewiarzowych godzin. Albowiem dzięki temu rzeczywiście możemy duchowo łączyć się ze wszystkimi chrystusowcami posługującymi w kraju i na emigracji, wypełniać duchowy testament Założyciela, byśmy rzeczywiście stanowili jedno a jednocześnie sprawiać, aby między nami nie było dali. Cały zjazd wikariuszy został zakończony błogosławieństwem Księdza Wikariusza na dalsze posługiwanie i wspólnym obiadem.
ks. Jakub Jeleń SChr

fotografie: środa - ks. Jakub Jeleń SChr, czwartek - kl. Patrick Studniarz SChr

 


ponad tydzień temu, 2017-11-09 230 411 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2017 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne