dodano: 2017-12-22 00:30:34 edycja: 2018-03-04 17:04:27 autor: 341 odsłon: 1446

Życzenia Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego

Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Ryszard Głowacki SChr, z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego i Nowego Roku 2018, wszystkim Czytelnikom Kalendarium przekazuje życzenia następującej treści:

 

Drodzy Czytelnicy Kalendarium!

W obrazie współczesnego świata na pierwszy plan przebijają się różnorodne rozdarcia, głębokie lęki i wielkie niepokoje.

Święty Jan Paweł II w homilii podczas Pasterki w roku 2001 tak wołał: „Słowa z Listu do Tytusa, których wysłuchaliśmy, przypominają, że narodzenie Jednorodzonego Syna Ojca «niesie zbawienie» w każdym zakątku naszego globu i w każdej chwili historii. Dla każdego mężczyzny i każdej kobiety rodzi się Dziecię «nazwane imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju» (Iz 9,5). Przynosi Ono ze sobą odpowiedź, która może uwolnić nas od lęku i ożywić naszą nadzieję”.

Życzę, aby Ten, którego w noc Bożego Narodzenia witamy
jako Księcia Pokoju, który „niesie zbawienie w każdym zakątku globu”, który jest odpowiedzią na każdą ludzką niepewność
„w każdej chwili historii”, przyniósł dar swojego pokoju i pozwolił
z ufnością patrzyć na współczesność i w przyszłość.

                                               ks. Ryszard Głowacki SChr
Przełożony Generalny
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej22 grudnia 2017r. 04 marca 341 1446